Historie

Historie

V

Společnost Elektrocentrum trading spol s r.o byla založena v únoru roku 1992 a již od počátku se snažila být spolehlivým velkoobchodním partnerem v oblasti elektroinstalačního a elektrotechnického materiálu.

Ve svých počátcích společnost působila v pronajatých prostorách, které se ale brzy staly překážkou dalšího rozvoje firmy. Proto byl v roce 1996 vybudován nový moderní prodejní a skladovací areál na Tovární ulici, kde naše společnost sídlí dodnes. Příznivý ekonomický vývoj společnosti umožnil rozsáhlou rekonstrukci celého areálu v letech 2007-2009, který tak i nadále vyhovuje stále se zvyšujícím požadavkům zákazníků na kulturu prodeje a na kvalitu poskytovaných služeb.

Naše pobočky v ostatních městech procházejí podobným vývojem. Nejstarší pobočka v Ostravě, působící zde již od roku 1993, také zpočátku působila v pronajatém areálu. V roce 1994 byla přestěhována do vlastního skladovacího a prodejního objektu na Sokolské třídě, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí tak, aby vyhovoval nárokům velkoobchodního prodeje zboží. V současné době jsou prodejní prostory rozšířeny o novou skladovací halu v areálu firmy.

Převzetím prodejního skladu ve Znojmě v roce 1995 začala naše společnost působit na celé Moravě. Z původních prostor v Novém Šaldorfu se pobočka v roce 2005 přestěhovala do nového prodejního skladu v areálu Autocentra Psota a zároveň došlo k organizačním změnám, které byly vedeny snahou zvýšit úroveň poskytovaných služeb. Díky těsnějšímu propojení s mateřskou společností můžeme i zákazníkům na jižní Moravě nabídnout úplný sortiment zboží a služby na profesionální úrovni.

Dalším městem, kde jsme začali v roce 2003 nabízet našim partnerům zboží a služby v uceleném sortimentu je Vsetín a následně i Karolinka s maloobchodní prodejnou.

V roce 2014 došlo k významnému rozhodnutí majitele, kterým bylo rozšíření sítě prodejních míst o důležitou moravskou lokalitu - město Brno, kde jsme otevřeli komfortní prodejní areál ve Slatině. Ve velmi krátké době jsme se stali spolehlivým partnerem v tomto regionu.

V roce 2015 byla otevřena pobočka v Havlíčkůvě Brodě.

Zatím posledním prodejním místem společnosti je Nový Jičín, kde byl zahájen prodej v r. 2019.

Zlomovým bodem ve vývoji celé společnosti se stal rok 2000, kdy došlo ke změně vlastníka. Nový vlastník, společnost JAKUB a.s., přináší novou strategii rozvoje, která je společná i ostatním členům skupiny JAKUB.

Jedná se o společnosti JAKUB ELEXMAYER s.r.o., ELKAS spol. s r.o., DABOK s.r.o., KAMAT spol. s r.o., ASPERA s.r.o., KAMAT IMAO s.r.o. a na Slovensku ELRON Elektro s.r.o.. Cílem celé skupiny je stát se významným partnerem na trhu s elektroinstalačním materiálem a i nadále svůj vliv posilovat tak, abychom byli schopni svým obchodním partnerům poskytovat kvalitní zboží a profesionální služby, na které jsou zvyklí. 

 

 

Máme jméno
...na Moravě a ve Slezsku

Máme jméno
...v severních Čechách

Máme jméno
...v severozápadních Čechách

Máme jméno
...v Praze a středních Čechách

Máme jméno
...v Praze a Plzni

Máme jméno
...na Slovensku

Máme jméno
...v Česku

Máme jméno
...v jižních Čechách