Sponzoring

Sponzoring

Zájem o dění kolem nás je již tradičním rysem naší společnosti, stali jsme se partnerem a sponzorem sportovních, kulturních a charitativních projektů, které sice nepřinášejí nijak velký komerční význam, ale o to více si ceníme možnosti být jejich součástí.

Naši podporu věnujeme sportu, zejména regionálnímu, jsme toho názoru, že sport na jakékoliv úrovni vyžeduje určitou dávku disciplíny, odříkání, odhodlání a také i týmového ducha, což jsou vlastnosti nezbytné pro každou smysluplnou lidskou činnost, včetně té naší. Jsme hrdým sponzorem Dámského házenkářského klubu ZORA Olomouc, Atletického klubu Olomouc, a basketbalového klubu Basketbal s.r.o.

Stranou našeho zájmu nezůstává ani pomoc našim postiženým spoluobčanům či dětem - namátkou můžeme zmínit podporu Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů, pomáháme finančně zabezpečit i některé aktivity CHARITY Olomouc.

Podporujeme také aktivity dětských organizací Junáka - svazu skautů a skautek ČR a tělovýchové organizace Sokol, z kulturních spolků pěveckému sdružení SENZAKORD a divadlu ZA DVEŘMI.

Velmi aktivní je i náš Amatérský sportovní tým Elektrocentrum trading Olomouc, věnující se cyklistice a běhu. Jeho aktivity jak závodní, tak i pořadatelské můžete sledovat na FB: https://www.facebook.com/ASTEcentrumtradingOl/

 

 

dokumenty ke stažení

▶ Amatérský sportovní tým Elektrocentrum trading Olomouc (.PDF, 716.0KB)
▶ Basketbal (, 138.9KB)
 

Máme jméno
...na Moravě a ve Slezsku

Máme jméno
...v severních Čechách

Máme jméno
...v severozápadních Čechách

Máme jméno
...v Praze a středních Čechách

Máme jméno
...v Praze a Plzni

Máme jméno
...na Slovensku

Máme jméno
...v Česku

Máme jméno
...v jižních Čechách